Aromatický odér poppers

Naše firma nabízí prostřednictvím webových stránek poppers, což jsou čističe pro audio, video hlav a kůže. Bohužel i tyto výrobky mají své rizikové faktory, a to konkrétně: jsou vysoce hořlavé, toxické při vdechování a vysoce toxické při požití.

Poppers

Rizikové faktory nejsou vše, poppers mají i své bezpečnostní faktory. Je potřeba je uschovávat mimo dosah dětí, navíc uzamčené. Také je skladujte mimo dosah zdrojů zapálení a v jejich blízkosti nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné latexové rukavice.

Další faktory

Dávejte pozor při práci s poppers – pokud se nebudete cítit dobře a nebo se stane nehoda, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a nechte jej v klidu.

Aromatický odér poppers
4 (80%)1