Nekonečnosť využitie je nadčasová

Máte záujem o prekrásne modely mobilných domov? Dovezieme vám je až na miesto určenia. Dopravu ako takú si neúčtujeme vzhľadom k vyššej obstarávacej cene tohto euro tovaru, ale musíte počítať s ostatnými nákladmi a poplatky. Jedným z nich je výdavok za nadmerný náklad nad 3 metre, a je stanovený, na 10 000 tisíc korún. To platí pre tuzemsko, ale aj Slovensko.

Výhodné bývanie nejde prehliadnuť

Bývate sami bez detí? Nemáte rodinu a platíte si drahý byt? Rozhodnite sa radšej pre pokojný život v mobilných domoch treba na kraji rieky alebo v horách. Už neplaťte nájmy a venujte sa vlastnému štýlu bývania. Celoročné využívanie nie je problémom, keď sa všetko dobre uteplí a pripraví na celoročné obývanie. Tešte sa na pekný štýl spokojného života.